De Betovering van het Middeleeuwse Christendom.
Studies over Ritueel en Magie in de Middeleeuwen

Home
 
Back
 
Auteur: M. Mostert, A. Demyttenaere
ISBN : 90-6550-394-3
 
Onderwerpen:
 

Agenda 

Astrologie
Auteurs
Divinatie
Dromen
Elfen
Engelen
Godinnen
Heksen
Kookboeken
Kruiden
De Maan
Magie
Mandala's
Meditatie
Mythologie
Sjamanisme
Stenen
Symbolen
Tarot
Wierook
 
 
Startpagina's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze bundel staat de beleving van het christendom, zoals dat al dan niet met tovenarij of religie geassocieerd werd èn wordt, centraal. Aan de orde komen enkele rituelen die toen, zoals nu, voor vele christenen van levensbelang waren (de doop, de monastieke liturgie), opvattingen die zeer gangbaar waren, maar die sindsdien nagenoeg verdwenen zijn (het geloof in onweermakers en incubi), de ‘magische’ voorstellingswereld van de dertiende-eeuwse boeren in Duitsland en van clerus, geleerden, rechters en het ‘volk’ in het oude hertogdom Brabant. Tenslotte wordt ingegaan op het magische gebruik van het schrift dat zich, doorgaans in het voetspoor van de kerstening, in middeleeuws Europa vestigde.
Deze bundel problematiseert èn verduidelijkt het beeld van het betoverde en betoverende middeleeuwse christendom.

Inhoud:
6 Afkortingenlijst
7 Marco Mostert enA. Demyttenaere – Voorwoord
11 A. Demyttenaere – Over het ware christendom
61 Marco Mostert – De magie van het geschreven woord
101 P.C. van der Eerden – Incubus. Demon, droom of monster
129 G. Rouwhorst – De kracht van water. De wijding van het doopwater in de Romeinse liturgie van de late Oudheid tot aan het einde van de Middeleeuwen
171 Karl Heidecker – Agobard en de onweermakers. Magie en rationaliteit in de vroege Middeleeuwen
195 E.A. Overgaauw – De liturgie van de Kruisheren in de Middeleeuwen
217 Marco Mostert – Boerengeloof in de dertiende eeuw. Met een uitgave en vertaling van Frater Rudolfus, De officio cherubim II, 8-10
263 Marcel Gielis – Magie in het oude hertogdom Brabant. Een onderzoek naar de heksenwaan en de waan der historici

 

 
2006-2007   © Magischeboeken.nl